• مفصل لگن در اندازه واقعی که قابلیت هایی نظیر چرخش داخلی و خارجی و حرکت رو به جلو را داشته و بدلیل استفاده از رباط مصنوعی کاملا انعطاف پذیر می باشد.
  • جنس این محصول از PVC است.
  • این مدل در اندازه 21x19x28 طراحی و تولید شده است.
  • این مدل آناتومی بر روی پایه قرار گرفته است.