•  این مولاژ ساختار صفحه اکسیپیتال، ۷ مهره از مهره های گردن با دیسک، اعصاب گردن، شریان های گردن و استخواه های مهره و نخاع را نمایش می دهد.
  • جنس این محصول از PVC است و دارای رنگ آمیزی دقیق و حرفه ای می باشد.
  • این محصول بر روی پایه نصب شده است.